Tuesday, 18 December 2012


NAMA PELATIH :

JAMEAH @ SITI HAJAR BT MOHD YUNUS

NOMBOR ID :

D20112055618

NAMA PENSYARAH :

ENCIK MD ZAHAR BIN OTHMAN
Sunday, 25 November 2012


PERKATAAN BERLAWAN

1. dibuka x ditutup

2. tinggi x rendah

3. sebelum x selepas

4. murah x mahal

5. sejuk x panas

6. pondok x rumah

7. mesra x sombong

8. mencegah x membiar

9. cekap x lalai

10. pangkal x hujung

11. khianat x jujur

12. menyala x memadam

13. kering x basah

14. sempurna x cacat

15. sedih x gembira

16. berhampiran x berjauhan

17. jahat x baik

18. hayat x mati

19. tawar x masin

20. lautan x daratan

21. tegak x condong

22. bahaya x selamat

23. muda x tua

24. pupus x wujud

25. lulus x gagal

26. wajib x bebas

Wednesday, 14 November 2012

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
KSSR
TAJUK (MEMBACA)

Mata Pelajaran dan Kelas
Bahasa Malaysia  Tahun  3 Inovatif
Tema/Tajuk
Pertanian dan Penternakan / Cara Membuat Pisang Goreng.
Masa
7.45 pagi – 8.45 pagi
Standard Pembelajaran
2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.
Objektif Pembelajaran
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;
1.    Membaca ayat dalam perenggan daripada petikan Cara Membuat Pisang Goreng.
2.    Menyenaraikan lima kata kerja yang terdapat dalam petikan.
Aktiviti

1. Murid diperdengarkan lagu bertajuk Pisang Goreng.
2. Murid membaca senikata lagu tersebut
3. Murid menyanyikan lagu dengan bimbingan guru.
4. Murid  menyebut nama buah dalam lagu dan guru menyatakan tajuk pembelajaran hari ini.
5. Guru mengedarkan petikan dan murid membaca petikan secara individu,berkumpulan dan beramai-ramai.
6. Murid menyenaraikan kata kerja yang terdapat dalam petikan dan contoh yang lain.
7. Permainan Kotak Beracun . Murid membaca dan membina ayat berdasarkan kata kerja yang diambil dari kotak beracun. 
8.Murid menulis ayat di papan hitam.
9.Murid lain membaca dan menyemak ayat bersama-sama guru.
10. Murid menulis ayat-ayat tersebut dalam lembaran kerja.
EMK
Nilai murni : berdikari, kerjasama dan rajin
Keusahawanan, Didik Hibur,TMK ( CD, LCD )
Bahan Bantu Belajar
 kotak beracun, CD, LCD
Penilaian Pengajaran dan Pembelajaran
  1. Murid membaca petikan dengan sebutan yang betul.
  2. Murid menyenaraikan 5 kata kerja.
Refleksi


Pisang Goreng

Ini apa
Ini apa
Ini apa sekarang

Ini pisang
Ini pisang
Ini pisang sekarang

Pisang apa
Pisang apa
Pisang apa sekarang

Pisang goreng
Pisang goreng
Pisang goreng sedap dimakanInstrumen Pentaksiran Standard Prestasi
Bahasa Malaysia Tahun 3
Kemahiran
Membaca
Band
4
Pernyataan Standard
B4
Mengetahui dan memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul.
Deskriptor
B4 DB1
Membaca dan menyatakan ilmu dalam bahan sastera dan bahan bukan sastera dengan betul.
Evidens
B4 DB1 E1
Membaca dan memahami bahan kreatif serta menyatakan kosa kata umum dan kosa kata istilah  dengan betul.

Aktiviti  Pentaksiran
Bahan :
Lembaran kerja

Langkah:
1. Murid melafazkan pantun empat kerat dengan intonasi yang betul.
2. Murid lafazkan pantun secara kreatif.